Reprezentacja fiskalna

Obowiązek zadeklarowania i zgłoszenia…
 
 
Obowiązek podatkowy
Zasadniczo obowiązkowi podatkowemu podlega przedsiębiorca, tj. osoba prowadząca działalność komercyjną i występująca na zewnątrz we własnym imieniu. Obowiązuje to również firmy, których siedziba znajduje się za granicą, a które prowadzą działalność na terenie kraju.

Podmioty, które w ciągu roku osiągają obrót poniżej CHF 100 000,- z tytułu świadczenia usług podlegających opodatkowaniu, zgodnie z postanowieniami art. 10 ust. 2 Ustawy o Podatku VAT (MWSTG) są z obowiązku podatkowego zwolnione, o ile podmioty takie nie zrzekną się takiego zwolnienia z obowiązku podatkowego oraz będą zarejestrowane jako podatnicy.
Z obowiązku podatkowego wyłączone są m.in. firmy, posiadające siedzibę zagranicą, które w kraju świadczą wyłącznie usługi podlegające podatkowi od nabycia (art. 45 – 49 Ustawy o Podatku VAT (MWSTG)).

Celem rejestracji firmy będącej płatnikiem podatku VAT na terenie Szwajcarii, od podmiotu zagranicznego wymaga się ustanowienia przedstawiciela fiskalnego.
W przypadku, gdy Państwo nie dysponują siedzibą na terenie Szwajcarii, chociaż regularnie dostarczają Państwo z zagranicy towary na rzecz klientów szwajcarskich, wówczas firma Berger AG może zaoferować Państwu usługi reprezentacji fiskalnej i zapewnić pomoc firmie zagranicznej w prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie Szwajcarii.

Zaoszczędzą Państwo wiele czasu i kosztówprosimy do nas zadzwonić